نمایش فایل(مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی 89 صحه)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی 89 صحه را مشاهده می نمایید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی 89 صحه|42075364|rsc|فصل دوم پایان نامه مدیریت مشارکتی,مبانی نظری مدیریت مشارکتی,پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی,پیشینه داخلی مدیریت مشارکتی,پیشینه خارجی مدیریت مشارکتی,پیشینه پژوهش مدیریت مشارکتی,پیشینه نظری مدیریت مشارکتی,ادبیات نظری مدیریت مشارکتی,چارچوب نظری مدیریت مشارکتی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات89حجم0/379 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری مدیریت مشارکتی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق مدیریت مشارکتی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمهكاركنان هر سازمان به دلیل داشتـن نظـریات ، افـكار و خـلاقیت ها با ارزش ترین سرمایه به حـساب می آیند طبیعتا در جهان امروز آنچه كه بیش از همه دارای اهمیت است نیروی انسانی است . به طوری كه اقتصاد دانان معتقدند آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یك سازمان و جامعه را تعیین می كند منابع انسانی آن است نه سرمایه یا منایع مادی دیگر . این منابع انسانی هستند كه سرمایه ها را متراكم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می كنند ، سازمان های اداری ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورند و توسعه را پیش می برند ( جعفری قوشچی، 1380،75 ) شكل استبدادی و كلاسیك اداره كردن از آغاز سازماندهی نهادهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی توسط مردم به حیات خود ادامه داده است . در این نظام قدرت و حقوق حاكمیت در دست گروه كوچكی است كه اعضای آن بر دیگران اعمال قدرت می كنند . به همین خاطر امروزه سازمان ها تحت عناوین گوناگونی در پی تغییر آفرینی و نوآوری هستند . برخی در پی بهبود بخشیدن به راهبردها ، بینش ها یا ارزش ها هستند و بعضی طرفدار مداخله كارمند در تصمیم ها و بعضی خواهان مدیریت با كیفیت كلی می باشند ( مك لگان و كرسیتونل ،1377،215 ) به هر حال مشاركت انسان در سرنوشت خویش یك اصل و نیز نیازی فطری است كه از بدو خلقت انسان وجود داشته و همواره نیز وجود خواهد داشت . بر پایه همین اصل است كه دامنه این نوع نیاز هر روز گسترده تر می شود و ابعاد دیگر زندگی را در بـر می گیرد ( زارعی ،1379،59 )نظـام مشـاركـت می تواند به سرمایه انسانی متناسب با خصوصیات و روحیات او هویت ببخشد تا به این سرمایه با ارزش تنها به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف سازمان نگریسته نشود . مدیریت مشاركتی عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت كه تمام كاركنان ، مشتریان و پیمانكاران یك سازمان در روند تصمیم گیری و حل مسائل و مشكلات سازمان با مدیریت همكاری و مشاركت كنند . تاكید اصلی این نوع مدیریت بر همكاری و مشاركت داوطلبانه كاركنان ، مشتریان و پیمانكاران است و می خواهد از ایده ها ، پیشنهادات ، ابتكارات و خلاقیت ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسائل و مشكلات سازمان در جهت بهبود مستمر فعالیت های سازمان استفاده كند ( روشندل ،1381،151 ) مدیریت مشاركتی راهی است برای مبـارزه با بـوروكـراسی ، ضـرورتـی است ناشی از رشد اندازه سازمان های اقتصادی – اجتماعی در جوامع صنعتی ، نیازی است برای همكاری شبكه ای در جوامع فراصنعتی ، راه حلی است برای وحدت مجدد در جوامعی كه برژایه جدایی ، انزوا و عدم ارتباط بنا شده اند و بالاخره پاسخی منطقی به شرایط و چالش های امروزی است . اهمیت مدیریـت مشاركتی تا بدان حدی است كه یك دهه پیش صاحبنـظران از جمله "لی پرستون1 " و " جیمزپست2 " آن را « سومین انقلاب در مدیریت » نام نهاده اند؛ نخستین انقلاب پدید آمدن سلسله مراتب سازمانی و دومین انقلاب جـدایی مدیـریت از مالـكیت و حـرفـه ای شـدن مـدیریت بوده است ( روشندل ، 1381 ) ، نتایج تحقیقات و تجربیات پژوهشگران نشان می دهد كه مشاركت سبب افزایش بازدهی ، اثر بخشی ، بالا رفتن كیفیت ، كاهش تعارض و افزایش تفاهم میان رئیس و مرئوس ، كاهش مقاومت های منفی نظیر غیبت ، تاخیر و كم كاری ، افزایش انگیزش و تعهد كاركنان می شود كه در نهایت منجر به بهره وری سازمانی می گردد . سیر تکوین مدیریت مشارکتی

مشارکت در اداره امور از دیرباز که گروه ها وسازمان های انسانی به وجود آمدند مورد توجه بوده است ، لذا پدیده نوینی در مدیریت تلقی نمی شود . در طول تاریخ از اصل مشارکت پیروی شده است و برخی مکاتب تاکید خاصی بر آن داشته اند . مشارکت یک مفهوم قدیمی است که در اداره امور عمومی و برخی افکار مذهبی نیز ریشه دارد . برای نمونه ، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان " شورا " مورد توجه جدی قرار گرفته است . قرآن کریم تصمیم گیرندگان را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارد بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند ( شیخ ، 1381 ) .

پیدایش نظریه های کلاسیک که بر ساختار ، تخصص گرایی ، عقلانی بودن و نظم و ترتیب در سازمان ها تاکید می کرد موجب بروز تضادهایی بین فلسفه کلاسیک با روح و روان انسانی گشت و همین عامل سبب شد توجه اندیشمندان به روابط انسانی معطوف گردد . در سال 1972 التون مایو و همکارانش تلاش کردند میان شرایط کاری و بهره وری رابطه ای برقرار نمایند(اوبرایان ،1984 ) . با این مطالعات بود که اهمیت مدیریت مشارکتی برجسته تر شد و پس از مدتی، با تاکید بر جنبه های اجتماعی گروه های کار ، مکتب جدیدی به نام "روابط انسانی " پایه گذاری شد که سعی می کرد بر مشارکت واقعی پای فشارد و آن را تبلیغ کند .

اندیشه مدیریت مشارکتی را ابتدا مولفان و محققان امریکایی مطرح کردند و برای اولین بار در ژاپن مورد انتقاد قرار گرفت و از آنجا به سازمان های تجاری اروپا و امریکا راه یافت . مدیریت مشارکتی با کار اندیشمندانی چون ارجریس (1975 ) ، مک گریگور(1960 )،لیکرت(1961)،هرزبرگ (1968 ) و لاولر (1986 )رو به رشد نهاد و با اشکال و عناوین مختلف ، نظیر مدیریت بر مبنای هدف ، نظام پیشنهادها، گروه های بهبود کیفیت و گروه های خودگردان به حیات خود ادامه داد . پیام اصلی تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شد این بود که مدیریت مشارکتی شامل یک تغییر از سبک کنترل گرا به سبک مشارکت گراست( پارسی ،1383 )

به هر حال مدیریت مشارکتی یکی از عناصر نظریه کلاسیک و شکل توسعه یافته سیستم های مدیریتی قبلی می باشد . نظریه های سازمانی و مدیریتی مختلفی در طول سال ها با تاکید بر تصمیم گیری مشارکتی شکل گرفته اند که مهم ترین آنها شامل مدیریت کیفیت فراگیر ( گرانت و همکاران ، 1992 ) ، یادگیری سازمانی (داگسون ، 1993 )، نظریه قدرت دهی ( براون و لاولر،1992 ) و دموکراسـی صنعتی ( دوبر ،1992 ) است .

فهرست مطالب فصل دوم:چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت مشارکتیادبیات نظری مدیریت مشاركتی --مشاركت --مفهوم مشاركت و مدیریت مشاركتی --سیر تكوین مدیریت مشاركتی --سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشاركتی در ایران --مبانی فكری مشاركت --اهداف مدیریت مشاركتی --انواع مشاركت --پیش نیازهای مشاركت -- درجات مشاركت -- درجات مشاركت و سلسله مراتب نیازها -- عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشاركتی -- ویژگی های افراد و سازمان مشاركت جو -- مهارت های لازم برای مدیریت مشاركتی --فرهنگ مدیریت مشاركتی -- ابعاد مشاركت --سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشاركتی -- اهرم های ضروری برا ی حركت به سوی مدیریت مشاركتی -- برنامه ها و فنون مدیریت مشاركتی -- مهندسی مجدد سازمان ها و مشاركت -- الگوی مشاركت فراگیر -- عملکرد مدیریت مشاركتی -- نقش مدیریت مشاركتی در افزایش اثر بخشی كاركنان -- مزایای مدیریت مشاركتی -- دیدگاههای موافقان و مخالفان مشاركت -- پیش فرضهای نادرست درباره مشاركت كاركنان -- موانع مشاركت از دیدگاه دانش مدیریت -- موانع فرهنگی مشاركت -- موانع مشاركت در بخش دولتی -- روش های غلبه نمودن بر موانع مشاركتی بخش دوم: پیشینه تحقیق در مورد مدیریت مشارکتی

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده

چهارچوب نظری تحقیق منابع
"

مطالب دیگر:
📝صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی📝صهيونيسم و تاثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلامي📝ضرورت استفاده از نمکهای تصفیه شده یددار📝ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها📝ضرورت كار تيمي📝ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت📝ضمان درک در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران📝ضوابط  و دستورالعمل های ساختمان📝طب اسلامی و طب مسلمانی📝طب سنتی ایران📝طب سنتي📝طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی صکوک📝طبقه بندی وسایل پزشکی📝طبقه بندي اقدامات اقدامات پزشكي📝طبقه بندي عمليات در بودجه ايران📝طراحی ابزار دستی📝طراحی اجزاء📝طراحی آزمونهای استاندارد درس تاريخ📝طراحی خودکار مدارهای دیجیتال📝طراحی سازمان‌‌هاي آينده📝طراحی سوالات استاندارد📝طراحی سیستمهای شی گرا📝طراحی شغل Job Design📝طراحی صفحات وب📝طراحی کنترل ها و انواع آن